TripAdvisor’ın Sıralama İşleyişi Hakkında Bazı Sorular ve Cevapları

X otel, oteller sıralamasında neden Y otel’in üstünde yer alıyor?

TripAdvisor bu gibi bir durumun tamamen uygulamış olduğu algoritmalara bağlı olduğunu söylüyor. Ama bu sorunun başlıca cevabı X otelin iyi yorumlara yani; kaliteli yorum, çok sayıda yorum ve güncel yorumlara sahip olmasına bağlıdır.

 

Y otel daha fazla yoruma sahip olmasına rağmen, X otel neden Y otelin üstünde sıralanıyor?

Eğer iki otelin ortalama puanları aynı ise bunun en olası nedeni; Y otelin X otele göre daha eski yorumlara sahip olmasından kaynaklanıyordur. TripAdvisor’a göre güncel olan yorumlar her zaman daha kalitelidir.  Değerlendirme grafiklerinde gösterildiği gibi Y otelin ham ortalaması daha iyi olsa da X otele daha üst sıralarda yer veriliyor.

***Yukarıda ki 2 sorunun cevabını daha iyi anlamak için TurizmBlog.com’da yayınlanan TripAdvisor Otelleri Hangi Kriterlere Göre Sıralıyor? konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

 

Otele gelen yorumlara verilen yönetim cevapları sıralamaya etki eder mi?

Otel yönetiminin yorumlara verdiği cevaplar sıralamaya etki etmemektedir. Fakat otel yönetiminin olumlu veya olumsuz yorumlara profesyonelce verdiği cevapların, potansiyel misafirler üzerinde olumlu etkisinin olduğu yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştır.

TripAdvisor’un ücretli bir hizmetinden faydalansam sıralamamı yükseltirler mi?

TripAdvisor’ın ücretli hizmetlerinden faydalanmanızın otel sıralamanıza hiçbir etkisi olmayacaktır. 

 

Otele gelen yorum sıralamaya anında etki eder mi?

Eğer sıralamanıza etki edecek bir yorum aldıysanız gün içerisinde sıralamanıza yansıyacaktır.

 

Bazı yorumlar hemen, bazı yorumlar ise uzun süre sonra yayınlanıyor neden?

Otel’e aldığınız yorumlar TripAdvisor moderatörleri tarafından takip ediliyor. Moderatör bir yorumu şüpheli olarak gördüyse onu işaretliyor daha sonra ekipler tarafından detaylı olarak inceledikten sonra yayınlanması kararı veriliyor. Bu işlem yoğunluğa göre değişiyor.