TripAdvisor Otelleri Hangi Kriterlere Göre Sıralıyor?

bildiğiniz gibi özellikle gezginler için çok önemli olan bir değerlendirme sayfası. Kullanıcılar için öneminin büyük olması, haliyle otel ve restoran işletmecileri için de önemli bir hal alıyor.

TripAdvisor’da kullanıcıların otel veya restoran ararken en önem verdiği kriterler, işletmenin aldığı tutarlı yorumlar ve popülerlik sıralamasıdır.

Tripadvisor İşletmeleri Nasıl Sıralıyor?

TripAdvisor popülerlik sıralaması, tamamen gezginlerden aldığı yorumlardan ve baloncuk değerlendirmelerinden oluşan 3 ana unsura bağlı olarak oluşturulur. Bunlar; gezginlerin yaptıkları yorumların kalitesi, yorumların güncelliği ve yorum sayısına bağlıdır.

Kalite: Gezginler tarafından sağlanan baloncuk değerlendirmelerinin otelin sıralamasında ki önemi büyük. Fakat diğer değerlendirme puanlarında denklik olduğunda, 4 ve 5 puan sayısı daha fazla olan işletme, daha az puana sahip olan işletmeye göre üst sıralarda yer alır.

Güncellik: Gezginlerden aldığınız yeni yorumlar her zaman eski yorumlara göre daha değerlidir. Yeni gelen yorumlar otelde veya restoran da ki güncel deneyimleri daha iyi yansıtmaktadır. TripAdvisor daha iyi gezgin deneyimi sunabilmek için geçmişte yazılan yorumlardan çok, yeni olan yorumları dikkate alıyor. Yani ne kadar çok güncel yorum alırsanız o kadar sıralamanıza etki edecektir.

Miktar: Bir otel hakkında doğru fikir edinebilmek için, çok sayıda ki yorum gezginler için büyük önem taşır. Özellikle yorumların birbiriyle uyumlu ve tutarlı olması karar verme aşamasında daha etkili olur.  TripAdvisor’un geliştirdiği algoritmalar içgüdüsel eğilimi istatistiksel yoldan ölçer. Oteliniz hakkında daha fazla yorum geldikçe, konuklara sunacağınız potansiyel deneyim hakkında daha fazla güven sağlamış olursunuz.

Bir otelin diğerlerinden daha fazla yoruma sahip olması gerekmediğini belirtmekte fayda var. Bir otel, sadece diğer otellerle anlamlı bir istatistiksel karşılaştırma sağlamasına yetecek sayıda yoruma sahip olmalıdır.

Örneğin; 110 yoruma sahip bir otel aynı zaman aralığında 100 yorum almış bir otele göre daha yüksek sıralama elde edecek diye bir kural yoktur. Bunun nedeni, her iki otelin sunabilecekleri potansiyel deneyim hakkında TripAdvisor’a güven verecek yeterli sayıda yoruma sahip olmasıdır.

Tüm bu bilgileri kısaca özetlemek gerekirse;

  • Bir otelin daha fazla sayıda aldığı yorum, her zaman daha az sayıda yorumdan iyidir;
  • İyi gelen yorumlar, kötü gelen yorumlardan daha etkilidir,
  • Yeni tarihli olan yorumlar, eski olan yorumlardan daha etkilidir.