TripAdvisor, cinsel saldırı dahil olmak üzere şiddet içeren olayların bildirildiği işletmeler için sayfaları işaretleyecek

TripAdvisor, saldırı ve tecavüz gibi şiddetli olaylar da dahil olmak üzere güvenlik konularının bildirildiği işletmelerin sayfalarına uyarı işaretleri koyacak.

TripAdvisor sözcüsünün TechCrunch.com’a yaptığı açıklamada; gezgin topluluğumuz ya da seyahat topluluğumuz tarafından ya da haberler tarafından bildirilen gezginler için güncel bir sağlık, güvenlik ya da ayrımcılık sorunu olduğunda rozetleri sayfalarda gösterme kararını aldıklarını açıkladı. Ayrıca; “TripAdvisor’ı kullanan diğer gezginlerin bu gibi olaylardan haberdar olabilmesi gerektiğini kesinlikle kabul ediyoruz.”dedi.

Simgeler veya uyarı mesajları üç ay kadar süreyle TripAdvisor işletme sayfası üzerinde kalacak. Eğer, aynı sorunlar devam ederse bu sürenin uzatılabileceği bildirildi. Bu simgelerin cezalandırıcı değil bilgilendirici olduğu da vurgulandı.

Aşağıdaki görselde gösterildiği gibi, kırmızı renkte vurgulanan uyarı mesajı, sayfaların üstünde görüntülenecek.